Ürünler / Proje Yönetim Sistemleri

Proje Yönetim Sistemleri, servis, danışmanlık (Advisory / Consulting), denetim (Audit) vb. hizmetleri veren firmalar için geliştirilmiş bir çözümdür.

Proje Yönetim Sistemleri, şirket elemanlarının müşterilere verdikleri hizmetlerin bir proje altında toplanarak, çalışma sürelerinin ve masraflarının takibi, proje ekip planlaması, proje bütçe planlanması, hakedişlerin hesaplanması ,fatura ve tahsilat takibi işlemlerinin yer aldığı web tabanlı bir uygulamadır.
Proje Yönetimi Sisteminin Faydaları

 • Kolay ve hatasız veri girişi
 • Hızlı çizelgeleme
 • Proje takibi
 • Kaynakları verimli kullanabilmek
 • Proje maliyetlerini doğru ve hızlı bir şekilde hesaplayarak doğru satış rakamını tespit etmek
 • Alacak takibi ile olası darboğazların önüne geçmek
 • Muhasebe takibi
 • Güçlü ve gelişmiş raporlar ile analizler yapararak şirket stratejileri geliştirme

Ana Modüller

 • Personel Yönetimi (HR)
 • Müşteri Yönetimi (Client Management)
 • Proje Yönetimi (Project Management)
 • Kaynak Yönetimi ve Çizelgeleme (Scheduling)
 • Bütçe Planlama (Budgeting)
 • Zaman Takibi (Time Report)
 • Masraf Yönetimi (Expense Management) ve Muhasebe Entegrasyonu (Accounting)
 • Fatura Takibi (Invoicing)
 • Ödenmemiş Tahsilat Takibi (Invoice Unpayment Reporting)
 • Maliyet Analizleri ve Performans Yönetimi (Key Performance Indicator – KPI Reporting)
 • Avans Takibi (Personnel Advance Management)
 • Satınalma Takibi (Purchase Management)
 • Sözleşme Takibi (Contract Management)
 • Varlık Yönetimi (Asset Management)

Ürünler / Etkinlik Yönetimi ve Biletleme Sistemi

 • Etkinlik yönetimi ve biletleme sistemi
 • Web sitesinden etkinlik düzenleme
 • E-fatura desteği
 • Turnike sistemleri ile entegrasyon
 • Saha kurulumu ve yerinde destek
 • Saha kurulumu ve yerinde destek
 • Bilet/ürün satışı ve detaylı raporlama
 • Detaylı raporlama
 • Muhasebe yazılımı ile entegrasyon

Ürünler / Diğer Ürünler